top of page

Imprint

 

Hotel Go2Bed 
Helmut Steffan 
Pfädlistr. 15-17
79576 Weil am Rhein

Telefon +49 (0) 7621 98 675 10
Telefax +49 (0) 7621 98 675 19
E-Mail info@go2bed.biz
Ust-Ident-Nr DE813482138

 

Platform voor onlinegeschillenbeslechting van de Europese Commissie:

http://ec.europa.eu/consumers/odr/

De informatie op deze website wordt zorgvuldig gecontroleerd en regelmatig bijgewerkt. Er kan echter geen aansprakelijkheid worden aanvaard of garantie worden gegeven dat alle informatie te allen tijde volledig, juist en bijgewerkt is.

Ondanks zorgvuldige controle aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van externe links. Voor de inhoud van de gelinkte pagina's zijn uitsluitend de beheerders ervan verantwoordelijk.

Geen waarschuwing zonder voorafgaand contact!

Mocht de inhoud of de presentatie van deze pagina's inbreuk maken op de rechten van derden of wettelijke bepalingen, dan verzoeken wij om een passende mededeling zonder kostennota. Wij garanderen dat wij de ingeroepen rechten onmiddellijk zullen controleren en de terecht gewraakte passages onmiddellijk zullen verwijderen, zonder dat de tussenkomst van een raadsman van uw kant noodzakelijk is. Niettemin zullen wij alle kosten die u zonder voorafgaand contact maakt wegens schending van de schadebeperkingsplicht, volledig afwijzen.

 

Disclaimer

 

1. inhoud van het online-aanbod

De auteur behoudt zich het recht voor niet verantwoordelijk te zijn voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur, die betrekking hebben op schade van materiële of ideële aard, die door het gebruik of niet-gebruik van de aangeboden informatie resp. door het gebruik van foutieve en onvolledige informatie werd veroorzaakt, zijn in principe onmogelijk, wanneer van de kant van de auteur geen sprake is van aantoonbaar opzettelijk of grof nalatig schuldbewustzijn. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de pagina's of het gehele aanbod zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te vullen, te wissen of de publicatie tijdelijk of definitief te staken.

 

2. referenties en links

De auteur is niet verantwoordelijk voor enige inhoud gelinkt of verwezen naar zijn pagina's - tenzij hij volledige kennis heeft van illegale inhoud en in staat zou zijn om de bezoekers van zijn site te verhinderen deze pagina's te bekijken. De auteur verklaart hierbij uitdrukkelijk dat op het tijdstip van het plaatsen van de links geen illegale inhoud op de gelinkte pagina's herkenbaar was. De auteur heeft geen invloed op de actuele en toekomstige vormgeving, de inhoud of het auteurschap van de gelinkte pagina's. Om deze reden distantieert hij zich hierbij uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte pagina's die zijn gewijzigd sinds de link werd gecreëerd. Deze verklaring geldt voor alle binnen het eigen internetaanbod geplaatste links en verwijzingen, alsmede voor externe vermeldingen in door de auteur opgezette gastenboeken, discussieforums, linkdirectories, mailinglists en alle andere vormen van databanken, waartoe externe schrijftoegang mogelijk is. Voor onwettige, onjuiste of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade, die uit het gebruik of het niet-gebruik van dergelijke voorgestelde informatie voortvloeit, alleen is de aanbieder van de kant, waarnaar men verwees, verantwoordelijk in het bijzonder die, die over links naar de respectieve publicatie slechts verwijst.

 

3. auteursrecht en merkenrecht

De auteur streeft ernaar in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte afbeeldingen, grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten in acht te nemen, door hemzelf gemaakte afbeeldingen, grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken of gebruik te maken van licentievrije afbeeldingen, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten. Alle binnen het internetaanbod genoemde en eventueel door derden beschermde merk- en handelsmerken zijn onbeperkt onderhevig aan de bepalingen van het respectievelijk geldende merkenrecht en de eigendomsrechten van de respectieve geregistreerde eigenaars. De loutere vermelding van een merk impliceert niet dat het niet beschermd is door rechten van derden! Het auteursrecht voor gepubliceerde objecten die door de auteur zelf zijn gecreëerd, blijft uitsluitend bij de auteur van de pagina's. Duplicatie of gebruik van objecten zoals diagrammen, geluiden of teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder toestemming van de auteur.

4. Privacybeleid

Indien de mogelijkheid voor het invoeren van persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mailadressen, naam, adressen) wordt gegeven, vindt het invoeren van deze gegevens vrijwillig plaats. Het gebruik en de betaling van alle aangeboden diensten zijn toegestaan - indien en voor zover technisch mogelijk en redelijk - zonder specificatie van enige persoonlijke gegevens of onder specificatie van geanonimiseerde gegevens of een alias. Het gebruik van gepubliceerde postadressen, telefoon- of faxnummers en e-mailadressen voor marketingdoeleinden is verboden, overtreders die ongewenste spamberichten versturen, worden bestraft.

 

5. Rechtsgeldigheid van deze disclaimer

Deze disclaimer dient te worden beschouwd als onderdeel van de internetpublicatie waarvandaan u werd doorverwezen. Als delen of afzonderlijke termen van deze verklaring niet legaal of correct zijn, blijft de inhoud of geldigheid van de andere delen onaangetast door dit feit.


bottom of page