top of page

Algemene Voorwaarden Hotel Go2Bed

 

§ 1 Gastverblijfsovereenkomst 

Het verblijfscontract komt tot stand zodra de kamer door Hotel Go2Bed in het reserveringsportaal is besteld en schriftelijk per e-mail is bevestigd.
De sluiting van de logiesovereenkomst verplicht de contractuele partners tot de uitvoering van de overeenkomst, ongeacht de duur van de overeenkomst. 

 

§ 2 Niet ter beschikking stellen / niet-gebruiken van kamers 

Indien de kamer niet beschikbaar is, verbindt Hotel Go2Bed zich ertoe de gast de prijs van de kamer terug te betalen (indien reeds betaald) of hem een gelijkwaardig verblijf in de buurt aan te bieden. 

De gast is verplicht de overeengekomen prijs te betalen in geval van niet-gebruik van de contractuele diensten, verminderd met de door Hotel Go2Bed bespaarde kosten (10% van de logiesprijs). 

 

§ 3 Onderverhuur van geannuleerde kamers 

Hotel Go2Bed is te goeder trouw verplicht kamers die niet gebruikt zijn onder te verhuren, indien mogelijk, om de kosten van het niet gebruiken van de kamer zo laag mogelijk te houden!
Zolang de kamer niet aan een andere persoon is verhuurd, moet de gast de overeengekomen verblijfsprijs min 10% betalen voor de duur van het contract. 

 

§ 4 Annuleringsvoorwaarden 

Boekingen kunnen tot 18.00 uur op de dag van aankomst kosteloos worden geannuleerd. 

 

Exclusieve jurisdictie is Lörrach, Duitsland!

 

Status september 2020

bottom of page